Informatie Sexshop de Dom

Dit is de website van Sexshop de Dom

Bedrijfsadres is:
Zadelstraat 17
3511 LR
Utrecht

Postadres :
Zadelstraat 17
3511 LR
Utrecht

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30096336
B.T.W.-nummer is 196039022

Betalingen

U kunt betalen met Ideal of met creditcard.
Abnamro NL22ABNA0493404244
Tnv Fa de Dom
Utrecht

Privacygegevens Sexshop de Dom

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw
domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons
communiceert.

Deze informatie wordt gebruikt
– om de inhoud van onze website te verbeteren
– Voor het bieden van aanbiedingen.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site wordt geen gebruik gemaakt van cookies (een cookie is een klein bestand dat
verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw
computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte
Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij
altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden
binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld
financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde
server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt
op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij
ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: dedom1@planet.nl
– Per telefoon: 030-2312292
– Per brief: Zadelstraat 17, 3511 LR, Utrecht

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen
telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de
bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die
nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij
contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe
doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement
voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw
deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle
informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie,
gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele
onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw
persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen
op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem
dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.